Věnujeme se problematice
rovného odměňování

   Rozdíl ve výdělcích žen a mužů (tzv. Gender Pay Gap – GPG) činí v České republice závratných 20,1 %.  Průměr EU je přitom o více jak 5 % nižší. Mezi členskými státy jsme tak na tom – hned po Estonsku a Německu – nejhůře.

Nerovné odměňování má celou řadu příčin. Jeho výši ovlivňuje například vyšší koncentrace žen v hůře placených zaměstnáních (školství, zdravotní a sociální péče), nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích, genderové stereotypy ve vnímání společenské role žen a mužů (žena pečovatelka, muž – živitel rodiny), nerovnoměrné dělení péče o děti a práce v domácnosti nebo také přímá diskriminace v zaměstnání.

 

MZDOVÁ A PLATOVÁ
KALKULAČKA
   NAŠE
PORADNA
   ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ
STÁTNÍ SPRÁVY