Křest studie: Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR

 

U příležitosti letošního Evropského dne rovného odměňování jsme, ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, uspořádali křest studie o rozdílech v odměňování.

Křtu, který proběhl za účasti autorek studie ze Sociologického ústavu AV ČR, se ujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Celá studie je ke stažení zde.

V následujících deseti bodech jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější:

Co jste nevěděli o Gender Pay Gap aneb rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR[1]

  1. Česká republika má druhý nejvyšší Gender Pay Gap (GPG) v EU – celých 22,5 % oproti unijnímu průměru 16 %.
  2. GPG negativně ovlivňuje životy jednotlivých žen a mužů, životní úroveň celých rodin včetně dětí a fungování celé společnosti. Zvyšuje riziko chudoby u žen a má negativní dopad i na nízkou úroveň jejich důchodů.
  3. GPG je důsledkem struktury pracovního trhu. Ženská práce je podhodnocovaná a ženy častěji pracují v hůře placených profesích Mezi další příčiny patří netransparentní odměňování, nedostatečné možnosti slaďování práce a rodiny a stereotypní volby povolání u žen i mužů.
  4. Více než průměrnou mzdu, tedy více než 26 000 Kč, vydělává 50 % mužů, ale jen 30 % žen. U 20 typů zaměstnání, ve kterých pracuje nejvíce lidí, vydělává nad 30 000 Kč měsíčně 34 % mužů, ale jen 8 % žen, a nad 50 000 Kč měsíčně 8 % mužů, ale ani ne 1 % žen.
  5. GPG se nedá vysvětlit rozdílem v počtu odpracovaných hodin, který je v průměru měsíčně max. 5 hodin a v některých typech zaměstnání dokonce ženy měsíčně odpracují více hodin než muži.
  6. GPG se výrazně mění s věkem. Nejvyšší je mezi 35-49 lety (27-30 %), kdy na ženy nejvíce dopadá péče o děti.
  7. GPG je nejnižší u lidí se základním vzděláním (17 %), nejvyšší (29 %) je naopak u vysokoškolsky vzdělaných lidí, kde představuje rozdíl 14 991 Kč měsíčně. Rozdíl je způsoben především tím, jaké obory ženy a muži studují.
  8. Pokud je na pracovišti kolektivní smlouva, je průměrný GPG 21 %, zatímco bez ní je 24 %, tedy o 3 procentní body vyšší. Kolektivní smlouva se zároveň vyplatí i mužům, protože s ní muži i ženy mají vyšší průměrné mzdy.
  9. Nejvyšší průměrný GPG je v těch typech zaměstnání, kde je nejvyšší průměrná měsíční mzda. Vůbec nejvyšší GPG, neuvěřitelných 50 %, je ve finančním sektoru. Rozdíl představuje 33 432 Kč měsíčně a přes 400 000 Kč ročně.
  10. Jen ve 2 % typů zaměstnání převyšuje průměrná mzda žen průměrnou mzdu mužů. GPG se tu navíc pohybuje jen okolo 3 %.

[1] Uvedená čísla vycházejí z dat za rok 2015.