Náš projekt se věnuje problematice ROVNÉHO ODMĚŇOVÁNÍ

Česká republika má v EU druhý nejvyšší rozdíl v odměňování žen a mužů, tzv. Gender Pay Gap – 21,8 % oproti unijnímu průměru 16 %.

Nerovné odměňování má celou řadu příčin. Jeho výši ovlivňuje například vyšší koncentrace žen v hůře placených zaměstnáních (školství, zdravotní a sociální péče), nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích, genderové stereotypy související se společenskou rolí žen a mužů (žena pečovatelka, muž živitel rodiny), nerovnoměrné dělení péče o děti a práce v domácnosti a také přímá diskriminace v zaměstnání.

Stránky jsou dočasně v rekonstrukci. Omlouváme se, pokud jste nenašli, co hledáte.