Prezenční vzdělávání je určeno pro vybrané zaměstnankyně a zaměstnance Státního úřadu inspekce práce a úřadů práce.

Skládá se ze tří běhů tvořených pěti samostatnými bloky, které se zaměřují na úvod do genderové problematiky, legislativní a nelegislativní nástroje související s nerovným odměňováním, diskriminací a postavením žen a mužů na trhu práce, problémy trhu práce v ČR v souvislosti s genderovou problematikou i na konkrétní případové studie a modelové situace.