✦ E-learning je určen primárně pro zaměstnankyně a zaměstnance státní správy v rámci MPSV a v jeho podřízených organizacích (např. SÚIP a ÚP ČR).

✦ Zaměřuje se na genderovou problematiku v ekonomice, zaměstnanosti, na trhu práce, dále na národní a evropskou legislativu, strategické dokumenty a institucionální zabezpečení genderové rovnosti. Doplňuje prezenční vzdělávání, ale je přístupný i pro ty, kdo se prezenčního vzdělání nezúčastnili.

Pro vstup do e-learningu si musíte vytvořit uživatelský účet na webových stránkách našeho projektu. Zde, prosím, vyplňte potřebné údaje pro registraci. Schvalování registrace probíhá manuálně, proto může docházet k časovým prodlevám. Pro jistotu se registrujte den před plánovaným začátkem školení.

Po schválení registrace obdržíte email s přihlašovacími údaji do e-learningu. Přihlásit se budete moci buď kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“ v pravém horním rohu na našich webových stránkách nebo pod tímto odkazem.

Maximální doba trvání e-learningu je 8 hodin a jeho absolvování je potvrzeno certifikátem.

Studijní materiál je strukturován do 4 oddílů, každý z nich je ukončen krátkým průběžným testem s pěti otázkami. Celé školení je zakončeno závěrečným testem s dvaceti otázkami.

✦ Potřebujete s něčím poradit? Máte další otázky? Kontaktujte nás na adrese rovnaodmena@mpsv.cz nebo pomocí telefonu +420 221 923 772.