✦ E-learning je určen primárně pro zaměstnankyně a zaměstnance státní správy v rámci MPSV a v jeho podřízených organizacích (např. SÚIP a ÚP ČR)

✦ Zaměřuje se na genderovou problematiku v ekonomice, zaměstnanosti, na trhu práce, dále na národní a evropskou legislativu, strategické dokumenty a institucionální zabezpečení genderové rovnosti. Doplňuje prezenční vzdělávání, ale je přístupný i pro ty, kdo se prezenčního vzdělání nezúčastnili.

✦ Skládá se z kapitol Obecný úvod do genderové problematiky, Gender v oblasti ekonomiky, zaměstnanosti a trhu práce, Institucionální zabezpečení genderové problematiky v ČR a EU a Národní a evropská legislativa a strategické dokumenty platné v daných oblastech - celé bych vyhodila, dala jsem výše.

✦ Celkový rozsah e-learningu je 8 hodin a absolvování je potvrzeno certifikátem.

✦ Spuštění e-learningu bude oznámeno zde, lze se informovat také na adrese rovnaodmena@mpsv.cz.