SEZNAM ZPRÁVY, 21. 3. 2020, PRAHA

 

Rozhovor – Koronavirus může pracujícím matkám pomoci prosadit si práci z domova

(délka videa 15:44, zdroj Televize Seznam, čeština)
Aby se ženy vyrovnaly platem mužům, musí pracovat o 2,5 měsíce déle. O důvodech a dopadech pracovního a finančního znevýhodnění žen v rozhovoru pro Seznam Zprávy mluvila Lenka Simerská, která se na Ministerstvu práce a sociálních věcí snaží s rozdíly v příjmech mužů a žen zatočit.

FÓRUM ZAMĚSTNANOSTI, 12.  13. 11. 2019, OLOMOUC

 

Rozhovor – Lenka Simerská, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI

(délka videa 4:05, čeština)
V Česku žijeme v paradoxním prostředí: ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie tu přetrvává jeden z nejvyšších rozdílů v odměňování žen a mužů a zároveň ženy dosahují v průměru vyššího vzdělání než muži. Kde hledat kořeny nerovnosti na trhu práce? Za co mohou stereotypy, a kde tkví příčiny a následky této situace? Odpovídá Lenka Simerská, socioložka a hlavní gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI.

FÓRUM RODINNÉ POLITIKY, 14.  15. 5. 2019, BRNO

 

Panel – Snižovaní pay gapu jako jedno ze stěžejních témat rodinné politiky

(délka videa 1:16:53, čeština)
Gender pay gap je průřezové téma související se všemi aspekty rodinné politiky. V panelové diskusi se pod vedením Lenky Simerské, gestorky projektu 22 % K ROVNOSTI, sešla široká plejáda odborníků a odbornic z různých organizací: Alena Křížková, vědecká pracovnice a vedoucí oddělení Gender & Sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Lada Wichterlová z organizace Gender Studies, která má bohaté zkušenosti s genderovými audity u zaměstnavatelů, Jana Skalková, HR manažerka Byznysu pro společnost a garantka Charty diverzity, Dalibor Holý ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu, Petr Polák, právník a vedoucí odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv, Šárka Homfray, právnička a členka Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů ČMKOS, Ingrid Štegmannová, státní tajemnice MPSV, a Magdalena Kotýnková, vedoucí Katedry hospodářské a sociální politiky, Fakulta národohospodářská VŠE v Praze.


 

Rozhovor – Lada Wichterlová, expertka na genderové aspekty trhu práce

(délka videa 1:41, čeština)
Ženy jsou v české společnosti primárními pečovatelkami – nejen o děti, ale později v životě i o starší členy rodiny. Jaké jsou hlavní dopady GPG na rodinu a sdílení rodičovských povinností? A jakým prizmatem nahlíží společnost na ženy, které děti nemají? O souvislostech přímých i nepřímých hovoří Lada Wichterlová, expertka na genderové aspekty trhu práce.

PÉČE, PRÁCE, PENÍZE – SNIŽOVÁNÍ ROZDÍLŮ V ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ, 7. 3. 2019, PRAHA

 

Rozhovor – Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí

(délka videa 3:24, čeština)
Proč se rozdíl v odměňování žen a mužů nesnižuje? Co sehrává klíčovou roli z pohledu ministryně práce a sociálních věcí? Co je podmínkou fungování dětských skupin jako jednoho z nástrojů rodinné politiky? V den, který je jejím oblíbeným svátkem, tedy na Mezinárodní den žen, odpovídá ministryně Jana Maláčová na otázky související právě s tolik skloňovaným tématem nerovností v platech a mzdách mužů a žen.


 

Rozhovor – Petr Honzejk, novinář a komentátor HN

(délka videa 4:21, čeština)
Za rok 2018 se podle mediálního archivu Newton tématu (ne)rovného odměňování žen a mužů věnovalo 138 článků. Před deseti to bylo 11 materiálů, nárůst je tedy znát, ale pozornost médií tématu zůstává pořád okrajová. I tyto informace zaznívají z úst Petra Honzejka, novináře a komentátora. V závěru rozhovoru se také dozvíte, proč je mezi novináři tak málo žen a jak to, že téměř chybí ve vedení médií.


 

Rozhovor – Josef Středula, předseda ČMKOS

(délka videa 5:26, čeština)
Jaké konkrétní kroky podnikají odbory ve prospěch narovnání rozdílů v odměňování žen a mužů? Proč klade Českomoravská konfederace odborových svazů důraz na slaďování profesního a osobního života žen a mužů? O tom, ale i o dalších aspektech spolupráce se zaměstnavateli mluví Josef Středula, předseda ČMKOS, a akcentuje i princip indexace mzdy vztahující se k rodičům vracejícím se z mateřské a rodičovské dovolené.


 

Rozhovor – Radek Špicar, viceprezident SP

(délka videa 5:53, čeština)
Jak dlouhou cestu jsme v České republice ušli od 90. let 20. století, kdy se začalo téma rovnosti mužů a žen na trhu práce objevovat? A jakých změn doznala společenská diskuse o rovném odměňování? Jaké firmy jsou příkladem dobré praxe nebo dokonce inspirací, kterou je dobré následovat? Odpovědi a zamyšlení nabízí Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku.


 

Rozhovor – Lenka Šťastná, prezidentka BPWČR

(délka videa 3:15, čeština)
Den rovnosti platů připadl podle propočtů na základě údajů Českého statistického úřadu na 17. března. Jak se za desítku let, co se pravidelně koná konference Equal Pay Day, posunulo téma rovného odměňování z pohledu Lenky Šťastné, prezidentky organizace Business & Professional Women CR, z. s., a hlavní organizátorky akce? A jak toto téma souvisí s firemní kulturou, která byla jedním ze skloňovaných oblastí akce v roce 2019?


 

Rozhovor – Pavlína Kalousová, předsedkyně BpS

(délka videa 4:00, čeština)
I v České republice existují společnosti, které vnímají diverzitu mezi svými zaměstnanci jako klíčovou. Daří se jim zpochybňovat a překonávat stereotypy a firemní kulturu budují s důrazem na inkluzi. Na jaké sociální skupiny se firmy, které jsou mezi svými zaměstnanci i kandidáty těmi s nejlepší pověstí jako vstřícní zaměstnavatelé, konkrétně zaměřují? Na jakých principech staví Charta diverzity? Svůj pohled nabízí Pavlína Kalousová, zakladatelka a předsedkyně aliance Byznys pro společnost.


 

Rozhovor – Petr Polák, KVOP

(délka videa 3:42, čeština)
Jak si Česká republika stojí z pohledu transparentnosti v odměňování nejen žen a mužů, ale i jiných sociálních skupin? Jaký mají smysl doložky o mlčenlivosti o mzdách a platech? Mnozí zaměstnavatelé právě transparentnost považují za klíčovou výhodu své zaměstnanecké politiky a firemní kultury – i na toto téma hovoří Petr Polák, právník a vedoucí odboru rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv.


 

Rozhovor – Alena Křížková, Sociologický ústav AV ČR

(délka videa 3:28, čeština)
V projektu 22 % K ROVNOSTI vzniká celá řada cenných publikací, přičemž na mnohých z nich se zásadní měrou podílí Sociologický ústav Akademie věd. Alena Křížková, která vede jeho oddělení Gender & sociologie, představuje studii Rozdíly v odměňování žen a mužů v České republice. Jaké jsou rozdíly ve mzdách a platech ve veřejné a soukromé sféře? A co vyjadřují čísla 5 a 11 %?


 

Rozhovor – Kristýna Pospíšilová, Sociologický ústav AV ČR

(délka videa 1:46, čeština)
Česká republika si v mezinárodním srovnání z pohledu rozdílu v odměňování žen a mužů nestojí vůbec dobře. Vyplývá to ze studií, na jejichž vzniku se podílela Kristýna Pospíšilová, která je vědeckou pracovnicí oddělení Gender & sociologie na SoÚ AV a zároveň odbornou konzultantkou MPSV. V rozhovoru se zamýšlí i nad tím, do jaké míry jsou zahraniční inspirace přenositelné do českého prostředí a s jakou reakcí by se setkaly.


 

Rozhovor – Anne Camilla Meyer, manažerka sociálních služeb a zastupitelka regionu Faxe

(délka videa 3:50, angličtina)
Jaká jsou největší negativa, která s sebou přináší gender pay gap? Jaké stereotypy platí v souvislosti s odměňováním žen a mužů v Dánsku i České republice ve srovnatelné míře? A na jaká doporučení by měly ženy – ať už v Dánsku nebo České republice – rozhodně dát? Anne Camilla Meyer se v Dánsku dlouhodobě věnuje různorodým aspektům diverzity, mj. tématu zapojování žen do politiky a veřejného života.


 

Rozhovor – Andreja Poje, výkonná tajemnice ZSSS

(délka videa 7:05, angličtina)
Jakými opatřeními přijatými ve Slovinsku se můžeme inspirovat v České republice? Jaké jsou z pohledu Andreji Poje, makroekonomky a výkonné tajemnice Asociace svobodných odborů Slovinska, ty největší překážky a naopak hlavní výzvy, které stojí před zaměstnavateli nejen ve Slovinsku? Jaké nástroje musejí být z jejího pohledu nezbytně zavedeny, aby trh práce nabízel mužům a ženám skutečně rovné příležitosti?


 

Rozhovor – Anu-Tuija Lehto, právní poradkyně v SAK

(délka videa 2:46, angličtina)
Pro finské odbory je téma rovných příležitostí žen a mužů a jejich rovného odměňování důležitým tématem: školí své členy, intenzivně spolupracují se zaměstnavateli, integrují otázky rovnosti do kolektivních smluv. Pořád to ale nestačí, neboť gender pay gap ve Finsku dosahuje 15 %. Jaké kroky dělá v souvislosti s rozdíly v odměňování finská vláda? O své zkušenosti se dělí Anu-Tuija Lehto, která je poradkyní ve Finské odborové konfederaci a zabývá se mj. transparentností v odměňování.


 

Rozhovor – Birger Husted, Husted s.r.o. a EMA Partners Czech & Slovak

(délka videa 5:13, angličtina)
Birger Husted působí jako konzultant a headhunter v České republice již přes 20 let a může tak nabídnout skandinávsko-středoevropskou perspektivu. Kde hledat největší rozdíl v postavení žen v České republice a Dánsku? Jak ve Skandinávii fungují zkrácené úvazky, rodičovská dovolená nebo profesní uplatnění žen? Co doporučuje ženám a mužům v České republice?


 

Rozhovor – Lenka Simerská, gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI

(délka videa 2:41, čeština)
Jsou rozdíly v odměňování žen a mužů v České republice tématem akademických rozhovorů, aniž by je významně řešila ‚široká veřejnost‘? Klíčové výsledky průzkumu veřejného mínění na téma gender pay gap cituje socioložka Lenka Simerská a z pohledu projektu 22 % K ROVNOSTI, jehož je hlavní gestorkou, je doplňuje o další kontext a důležité detaily.

KONFERENCE O ROVNÉM ODMĚŇOVÁNÍ, 19. 9. 2017, LIBEREC

 

Rozhovor – Patric Aerberhard, FOGE

(délka videa 3:15, angličtina)

V současnosti se gender pay gap ve Švýcarsku pohybuje kolem 15 % a právě v této zemi vznikl nástroj Logib, který MPSV v projektu 22 % K ROVNOSTI převádí do českého prostředí a pilotuje se zdejšími zaměstnavateli. Patric Aerberhard, expert na mzdovou rovnost z Federální kanceláře pro genderovou rovnost (FOGE), která nástroj vyvinula, mimo jiné odpovídá na otázku, jak firmy napravují nedostatky, na které je nástroj Logib upozorní?

 

Rozhovor – David Škrobánek, HR poradce

(délka videa 3:23, čeština)

Kdy vzniká největší rozdíl v odměňování žen a mužů? Jak náročné je pro rodiče vrátit se po mateřské a rodičovské zpět do pracovního prostředí, a co mohou udělat samotní zaměstnavatelé? Jak se promění trh práce a v čem alespoň do nějaké míry smaže rozdíly mezi postavením mužů a žen na něm? Odpovědi nabízí David Škrobánek, kouč, mentor, HR expert se zkušenostmi ze zahraničí a autor projektu Dobrý táta.

 

Rozhovor – Henrike von Platen, FPI

(délka videa 1:47, angličtina)

Česká republika a Německo jsou si podle Henrike von Platen, zakladatelky německého Fair Pay Innovation Lab, v mnohém podobné a mohou si být navzájem inspirací. Jak podle ní přistupovat ke kampaním na téma gender pay gap? Je třeba, aby se v nich spojili všichni stakeholdeři, kteří k tématu mají co říci – ať už jde o sféru veřejné správy, akademickou, mediální nebo korporátní  a netříštili se.