Hloubkové analýzy

Provádíme kvalitativní i kvantitativní studie odměňování žen a mužů, které vycházející z dosud nezpracovaných dat o průměrných mzdách a platech v České republice (dle klasifikace CZ-ISCO).


Metodika kontrol odměňování

Usilujeme o zefektivnění kontrol rovného odměňování Státního úřadu inspekce práce ve znění § 110 zákoníku práce: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“


Pilotní metodika pro Úřad práce ČR

Považujeme za nutné zefektivnit podporu osob znevýhodněných či ohrožených na českém trhu práce, jako rodiče vracející se do zaměstnání po rodičovské nebo lidi pečující o osoby blízké.


Mzdová a platová kalkulačka

Díky naší komplexní aplikaci můžete zjistit reálnou výši mzdy/platu pro konkrétní zvolenou pozici. Kalkulačka zohledňuje také věk, obor, kvalifikaci či region.


Manuál vyjednávání o mzdě/platu

Pomůžeme k základním informacím o pracovněprávní legislativě těm, kteří se vracejí do práce po mateřské či rodičovské.


Logib-CZ

Převádíme do českého prostředí osvědčený švýcarský nástroj, díky kterému si mohou zaměstnavatelé bezplatně analyzovat míru férovosti odměňování ve své firmě či instituci.


Vzorová ustanovení kolektivních smluv

Usilujeme o podporu role sociálního dialogu v procesu snižování rozdílu v odměňování.


Vzdělávání státní správy v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu

Vedeme školení určená zaměstnancům a zaměstnankyním Státního úřadu inspekce práce a Úřadu práce ČR.


Legislativní analýza

V závěru projektu představíme možnosti legislativních opatření pro efektivní snižování rozdílů v odměňování žen a mužů.


Ekonomická analýza

Vyčíslíme dopady rozdílu v odměňování na ekonomiku České republiky (HDP, veřejné finance, produktivita práce).


Výzkum veřejného mínění

Projekt neustále mapuje aktuální názory veřejnosti na problematiku (ne)rovnosti v odměňování žen a mužů.


Osvětová kampaň

Pomáháme zvyšovat obecné povědomí o existenci problému nerovného odměňování a představujeme možnosti jeho řešení.


Zahraniční spolupráce

Rádi se inspirujeme dobrou praxí našich evropských sousedů.


Evaluace

Průběžně hodnotíme a reflektujeme úspěšnost našich jednotlivých aktivit, což nám poskytuje cennou zpětnou vazbu.