poradna

22 % K ROVNOSTI  „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“ (r. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702) – je systémový projekt MPSV zaměřený na řešení problému rozdílného odměňování žen a mužů v ČR.

V rámci realizace projektu přicházíme s celou řadou konkrétních nástrojů i praktických přístupů, jak s problémem bojovat (více na dalších záložkách tohoto webu).

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR a realizován v partnerství s Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce a Kanceláří veřejné ochránkyně práv.

Naše cíle

Cíl 1

Zahájit proces snižování rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR

Cíl 2

Zvýšit obecné povědomí o samotné existenci problému nerovného odměňování

Cíl 3

Propojit a aktivizovat všechny, kterých se problém týká. Zaměstnance, zaměstnavatele, odpovědné instituce státní správy, sociální partnery i nejširší veřejnost

Cíl 4

Navrhnout (a v praxi ověřit) nové a účinné přístupy a nástroje, které s řešením problému pomohou

Cíl 5

Přispět k větší transparentnosti odměňování na pracovním trhu