Mzdová nerovnost roste ve 12 ze 14 zemí, píší vědci

Obrázek k - Mzdová nerovnost roste ve 12 ze 14 zemí, píší vědci

Mzdová nerovnost roste ve 12 ze 14 zemí, píší vědci

Dne 13. 4. 2020 byl prestižním vědeckým časopisem Proceedings of the National Academies of Science (PNAS) uveřejněn článek zabývající se problematikou narůstání mzdových rozdílů mezi pracovišti v USA a v dalších vysokopříjmových zemích včetně ČR. Členkou mezinárodního autorského týmu, vedeného profesorem sociologie Donaldem Tomaskovic-Deveyem z University of Massachusetts Amherst, byla i spolupracovnice projektu 22 % K ROVNOSTI, socioložka Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR.

 

 

Výzkum byl financován mnoha organizacemi jako National Science Foundation v USA, Alexander von Humboldt Foundation nebo třeba the European Research Council. Česká republika přispěla v podobě grantu Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR na projekt „22 % K ROVNOSTI“, vedený Ministerstvem práce a sociálních věcí (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702) či institucionální podporou na rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025).

__

ZDROJ:
PNAS, 22 % K ROVNOSTI