Jak se projevuje nerovné odměňování

  • Ženy v České republice vydělávají v průměru o 22 % méně než muži.
  • V důsledku toho chybí českým rodinám průměrně 6850 Kč měsíčně.
  • Nejvyšší rozdíl v odměňování (28–30 %) je u žen ve věku mezi 35–44 lety.

Co zohlednit při výběru zaměstnavatele?

Zjistěte si, jestli zaměstnavatel uplatňuje opatření pro slaďování rodinného a pracovního života, jako jsou např.:

  • flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova, stlačený pracovní týden,
  • částečné pracovní úvazky, sdílení pracovního úvazku,
  • podniková zařízení péče o malé děti, příspěvky na úhradu služeb péče o děti,
  • dodatková volna pro rodiče s dětmi (tzv. sickdays) nebo volna pro vyřizování rodinných záležitostí nad rámec zákona,
  • vzdělávání v průběhu mateřské a rodičovské dovolené

Ke stažení:
Manuál pro rodiče po rodičovské