LOGIB – Analytický nástroj pro zaměstnavatelské organizace

 

Logib je nástroj, jehož účelem je umožnit zaměstnavatelským organizacím (v soukromé i veřejné sféře) samostatné testování rovnosti v odměňování mezi muži a ženami. Jedná se o poměrně jednoduchý proces, kterým mohou organizace projít, aniž by musely s kýmkoli sdílet citlivá data o mzdách či platech, nebo osobní údaje zaměstnanců a zaměstnankyň.

Podniky a organizace tak mohou díky tomuto nástroji podporovat rovnost žen a mužů na pracovišti, nastavit si vnitřní plány rovnosti žen a mužů, a tím v praxi zefektivnit pracovní procesy, udržet si talentované zaměstnance a zaměstnankyně a zároveň zajistit dodržování pracovněprávních předpisů. Nástroj vytvořila ve Švýcarsku Federální agentura pro genderovou rovnost (FOGE) a je integrován ve švýcarském právním systému zadávání veřejných zakázek (o veřejnou zakázku se může ucházet pouze ta firma, která odměňuje spravedlivě). Osvědčil se také jako dobrá praxe v několika dalších evropských zemích. Plně se využívá například v Německu. V rámci projektu 22 % K ROVNOSTI se Logib převádí do českého prostředí.

Technické požadavky na testování v Logibu jsou nenáročné. Software funguje na bázi MS Excel, do kterého se zadají personální data v určeném formátu. Výpočet se provádí pomocí regresní analýzy, která zkoumá objektivní faktory ovlivňující výši mzdy včetně osobních charakteristik nazývaných „lidský kapitál“ (odborná příprava, délka praxe, délka trvání pracovního poměru) a další charakteristiky týkající se konkrétního pracovního místa (požadovaná úroveň odborných dovedností, pozice v řízení). Pohlaví je součástí regrese jako další nezávislá proměnná. Pokud nedochází k diskriminaci, nemá tato proměnná výrazný vliv na výši mzdy, pokud ano, výsledek na to personalistu/personalistku upozorní.

Během pěti let svého trvání spustí projekt pilotní implementaci Logib převedenou do českého jazyka a českého pracovněprávního prostředí. Třicet vybraných organizací bude mít příležitost zúčastnit se úvodního bezplatného testování nástroje. Pokud máte zájem zúčastnit se jako zaměstnavatel pilotního testování, můžete nám dát vědět na e-mail: logib@mpsv.cz.

Otestujte svou firmu. Jak si vedete v oblasti spravedlivého odměňování se dozvíte využitím nástroje Logib vyvinutém ve Švýcarsku.
Autor videa: Federal Office for Gender Equality FOGE

Co získáte s analytickým nástrojem Logib?

1. Know-how

Připravíme pro vás na míru návrh možných opatření k dosažení mzdové a platové rovnosti. Seznámíme vás s jejich benefity.

2. Tutoring

Naši konzultanti a konzultantky připraví přímo ve vaší organizaci zahajovací schůzku a konzultační workshop.

3. Podporu

Zaškolení do použití Logibu a telefonickou podporu.

4. Ochranu dat

Personální údaje a data o mzdách či platech zůstávají u vás, nesdílíte je s nikým externím.

5. Uživatelskou přívětivost

Použití nástroje vyžaduje jednoduchou přípravu dat např. v Excelu.

6. Komunikační platformu

Dostanete prostor pro výměnu názorů a zkušeností s odborníky a odbornicemi z oblasti ekonomiky, personalistiky a rovných příležitostí.

Máte-li zájem, kontaktujte nás
Projekt 22 % K ROVNOSTI
Ministerstvo práce a sociálních věcí
+420 777 435 292
logib@mpsv.cz
www.rovnaodmena.cz
ÚČAST JE ZDARMA.