Odměňujme spravedlivě

Neplýtvejte potenciálem svých zaměstnanců ani zaměstnankyň. Zkontrolujte si situaci ve své firmě sami, rychle a snadno.

V rámci projektu „22 % K ROVNOSTI“ nabízíme zájemcům zapojení do pilotního testování unikátního nástroje Logib. Jde o softwarové řešení, které se osvědčilo ve Švýcarsku, Německu a dalších evropských zemích.

Co získáte s analytickým nástrojem Logib?

1. Know-how

Připravíme pro vás na míru návrh možných opatření k dosažení mzdové a platové rovnosti. Seznámíme vás s jejich benefity.

2. Tutoring

Naši konzultanti a konzultantky připraví přímo ve vaší organizaci zahajovací schůzku a konzultační workshop.

3. Podporu

Zaškolení do použití Logibu a telefonickou podporu.

4. Ochranu dat

Personální údaje a data o mzdách či platech zůstávají u vás, nesdílíte je s nikým externím.

5. Uživatelskou přívětivost

Použití nástroje vyžaduje jednoduchou přípravu dat například v Excelu.

6. Komunikační platformu

Dostanete prostor pro výměnu názorů a zkušeností s odborníky a odbornicemi z oblasti ekonomiky, personalistiky a rovných příležitostí.

Máte-li zájem, kontaktujte nás
Projekt 22 % K ROVNOSTI
Ministerstvo práce a sociálních věcí
+420 777 435 292
logib@mpsv.cz
www.rovnaodmena.cz
ÚČAST JE ZDARMA.

 

 

Projekt „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702 a je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.