Mzdová a platová kalkulačka férové odměny

 

Kalkulačka férové odměny je komplexní nástroj, s jehož pomocí je možné lépe vyjednávat o svém mzdovém nebo platovém ohodnocení a zároveň získat větší povědomí o svém postavení na trhu práce. Využití této aplikace je účelné především v situaci, kdy se ucházíte o nové zaměstnání, měníte pracovní obor, stěhujete se, nebo měníte pozici v rámci podnikové hierarchie. Slouží k lepší orientaci na trhu práce také rodičům malých dětí po návratu z mateřské či rodičovské.

A jak kalkulačka funguje? Jednoduše vyplníte několik políček, jako je věk, obor, kvalifikace, region. Kalkulačka vám následně ukáže částku, jak jsou obdobné pozice reálně zaplaceny. S tímto údajem si pak snáze řeknete o adekvátní ohodnocení.

Kalkulačka férové odměny vychází z reálných dat specificky tříděných podle klasifikace zaměstnání (ISCO), věku, geografické polohy podniku. Dále je pro stanovení adekvátní výše mzdy či platu zohledněna nejvyšší dosažená úroveň vzdělání. Kalkulačka jednotlivé parametry porovná s celostátními údaji o průměrném výdělku, které jsou každoročně aktualizovány. Kalkulačka tedy pomáhá nejen efektivně o odměně vyjednávat, ale získané výsledky také přispívají k větší transparentnosti, zda jsou mzda či plat na dané pozici pro konkrétního člověka férově nastaveny.

V rámci projektu 22 % K ROVNOSTI se pro vytvoření Kalkulačky férové odměny inspirujeme v Rakousku, kde je již několik let tento nástroj úspěšně využíván. Můžete se na ni podívat ZDE.

Projekt „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702 a je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.