O projektu 22 % K ROVNOSTI

 

Projekt 22 % K ROVNOSTI, odkazující názvem k rozdílu v průměrné hodinové odměně žen a mužů, bude trvat do konce roku 2020. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost částkou téměř 85 milionů korun a zabývá se dopady nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy a instituce i společnost jako celek.
Všechny nástroje vytvořené v rámci projektu budou zdarma k dispozici na těchto webových stránkách.

Součástí projektu jsou i systémová řešení: akční plán řešení nerovného odměňování či návrh legislativních opatření pro podporu zaměstnavatelů a zaměstnavatelek prosazujících rovnost žen a mužů a rovnost v odměňování.
22 % K ROVNOSTI není jediným projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, který má za cíl dosažení rovných podmínek pro ženy a muže. V oblasti slaďování práce a rodiny se jedná například o projekt mikrojeslídětských skupin. Dále MPSV připravuje resortní koncepci rovnosti žen a mužů, koncepci rodinné politiky, novelizaci zákoníku práce a další právní úpravy ve prospěch rodiny.

Projekt „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702 a je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.