PORADNA

Chcete vědět, jak je to s částečnými úvazky a flexibilní pracovní dobou? Nevíte, jak řešit situaci, když za stejnou práci dostáváte menší plat než kolega?

Zeptejte se našich odbornic a odborníků.


Odpověď bude zaslána na Váš email a společně s Vaší otázkou bude anonymně zveřejněna na těchto webových stránkách.
Poskytnutá emailová adresa bude sloužit pouze k odpovědi na vznesený dotaz a nebude zařazena do žádné databáze.
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů na MPSV naleznete zde: https://www.mpsv.cz/cs/33812


Již zodpovězené dotazy
V jakých případech se jedná o nerovné odměňování?
Jedná zaměstnavatel v rozporu se zákonem, pokud dá zaměstnanci-muži vyšší mzdu jen proto, že si o navýšení mzdy řekl a zaměstnankyni konající stejnou práci nechá původní mzdu?
Může se zaměstnanec přímo obrátit na inspektorát práce, pokud má podezření, že je nerovně odměňován nebo se musí nejprve obrátit na zaměstnavatele s žádostí o vysvětlení či nápravu?
Jedná se o nerovné odměňování i v případě, že se tato nerovnost projevuje pouze v nenárokové složce mzdy?
Týká se problematika nerovného odměňování jen rozdílnosti v odměňování žen a mužů?
Již půl roku pracuji na pozici finanční ředitelky ve výrobní firmě. Jsem čtyřicetiletá žena s patnáctiletou praxí v oboru. Neformální cestou jsem zjistila, že předchůdce na mé pracovní pozici, kterým byl muž, dostával za svoji práci vyšší finanční ohodnocení. Je možné tuto situaci nějak řešit?
Ve firmě, kde jsem zaměstnán, nemáme transparentní systém odměňování. S podpisem pracovní smlouvy se zavazujeme, že budeme o své mzdě zachovávat mlčenlivost. Naše mzdy jsou v podstatě u všech zaměstnanců odrazem individuálního vyjednávání. Zastávám takovou pozici, že mám přehled o mzdách kolegů a kolegyň. Nezřídka se stává, že ženy si na stejných pozicích vyjednají mzdu nižší. Náš zaměstnavatel individuální vyjednávání obhajuje zásadou smluvní volnosti. Má na to právo?
Mohu po zaměstnavateli požadovat flexibilní pracovní dobu, když se starám o malé děti (3 a 6 let)?
Jak dlouho mi můj zaměstnavatel musí držet místo, když jsem na rodičovské?
Mění se s počtem dětí doba, po kterou musí zaměstnavatel držet pracovní místo?