27. 6. 2018 Panelová diskuze „Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů“

Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

 

V červnu 2018 proběhla veřejná panelová diskuse, na které vystoupili odbornice a odborníci zabývající se tématem rovného odměňování, aby diskutovali možnosti snižování platových nerovností na úrovni EU až po jednotlivé instituce v ČR.

Co konkrétně uvedli panelisté a panelistky jako nejdůležitější v diskusi o rozdílech v odměňování žen a mužů? Přečte si:

Za hlavní otázky v souvislosti s odměňováním žen a mužů považuji právě začleňování mužů do péče, a to jak o děti, tak o stárnoucí rodinné příslušníky. To, co je zároveň velmi důležité a na čem jsme se shodli v rámci dopolední diskuse, je právě zvyšování platů a mezd ve feminizovaných oborech a v neposlední řadě je to potom vnášení tématu rovného odměňování do kolektivního vyjednávání a konkrétních ustanovení kolektivních smluv.Dita Jahodová

Ke stažení
Medailonky vystupujících
Podrobný program diskuse
Pozvánka

Fotografie z diskuse